Wniosek na modernizację drogi gminnej złożony

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

w imieniu Burmistrza Bobolic Mieczysławy Brzozy, informuję, że w dniu 12 kwietnia br. Gmina Bobolice złożyła wniosek o dofinansowanie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikiem i skrzyżowaniami w ul. Mieszka I w Bobolicach".

Zgodnie z wytycznymi przedmiotowego Programu gmina mogła złożyć tylko jeden wniosek. Termin przygotowania wniosku był bardzo krótki (25 dni), a wymogi formalne wysokie, nie tak jak wcześniej informowano w prasie, że wnioski
o dofinansowanie można składać m.in., gdy nie ma jeszcze pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Dla modernizacji drogi gminnej, Gmina była w posiadaniu wymaganych dokumentów i jednocześnie inwestycja ta (ul. Mieszka I) wpisywała się w założenia programowe.

Planowana modernizacja infrastruktury drogowej obejmuje zakres od skrzyżowania ul. Kolejowej do skrzyżowania ul. Traugutta o parametrach:

-     długość 550 mb,

-     szerokość jezdni 6,00 m na odcinku o długości 300 mb, wokół placu zabaw przy ruchu jednokierunkowym szerokość pasa jezdni 4,90 m na odcinku o długości
250 mb,

-     powierzchnia modernizacji jezdni 3.150,00 m2,

-     wymiana krawężników od ul. Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem do placu zabaw po obu stronach jezdni; od początku placu zabaw do ul. Traugutta wymiana krawężników po stronie wewnętrznej od strony terenu rekreacyjnego (placu zabaw i boiska),

-     wymiana chodników wraz z obrzeżami o powierzchni 691 m2,

-     zmiana organizacji ruchu zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców, w tym oznakowanie, przejścia dla pieszych (8 szt.), montaż progów zwalniających (4 szt.).

Całkowita wartość zadania: 499.462,11 zł, w tym:

wnioskowane dofinansowanie (80%): 399.569,68 zł

wkład własny gminy: 99.892,43 zł

 

  Maja Wiśniewska

Opublikowano: 17 kwietnia 2018 12:01

Kategoria: Ważne dla Boboliczan

Zdjęcia:

Wyświetleń: 423

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.