ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT - nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.    Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbielanymi w sposób

selektywny 16,50 zł od osoby, przy jednoczesnym                        16,50    zł/m-c/os.

zatrzymaniu stawki opłaty dla 5 osób i więcej, tj.

1 osoba – 16,50 złotych,

2 osoby – 33,00 złotych,

3 osoby – 49,50 złotych,

4 osoby – 66,00 złotych,

5 osób i więcej - 82,50 złotych.

2.  Miesięczną stawkę za zmieszane odpady komunalne:                  38,00 zł/m-c/os.

Uzasadnienie wzrostu stawki:

Podwyżka spowodowana jest czynnikami zewnętrznymi, na które gmina nie ma wpływu, tj.:

1.    Wzrost ceny oferty zagospodarowania i odbiorem odpadów komunalnych.

Rozstrzygnięto przetarg w wyniku, którego nowa cena znacznie wzrosła. Powodem wzrostu ceny jest przede wszystkim zmiana przepisów od 01.01.2019 r. dotyczących magazynowania odpadów, tj. skrócony okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku,  co wymusza na przedsiębiorcy zwiększenie kosztów przy przetwarzaniu odpadów, oraz wzrost ceny tzw. „opłaty marszałkowskiej” opłata ponoszona z tytułu składowania odpadów.

2.      Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w RIPOK-u (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w Sianowie.

3.      Wzrost cen paliw, transportu i wynagrodzeń (robocizny).

Dla porównania już w niektórych gminach naszego regionu wprowadzono nowe wyższe opłaty, i tak:

Lp.

Gmina

Stawki

segregowane

zmieszane

1.

Grzmiąca

Obowiązywała w  2018 r.

10,00 zł

15,00 zł

Obowiązuje od 01.01.2019 r.

21,00 zł   wzrost 110%

42,00 zł  wzrost  180%

2.

Manowo

Obowiązywała w  2018 r.

11,00 zł

16,00 zł

Obowiązuje od 01.01.2019 r.

15,00 zł   wzrost 36%

23,00 zł  wzrost 44%

3.

Szczecinek

Obowiązywała w  2018 r.

9,00 zł

19,00 zł

Obowiązuje od 01.01.2019 r.

18,00 zł  wzrost 100%

28,00 zł wzrost  47%

4.

Bobolice

Obowiązuje do 31.01.2019 r.

10,00 zł

18,00 zł

Obowiązuje od 01.02.2019 r.

16,50 zł  wzrost 65%

38,00 zł  wzrost 110%

Nowe stawki w Gminie Bobolice obowiązują od 01.02.2019 r.

 

 Harmonogramy wywozu nieczystości firma PGK Koszalin będzie dostarczać sukcesywnie do Mieszkańców Gminy Bobolice w najbliższym czasie.


Opublikowano: 07 stycznia 2019 11:19

Kategoria: Ważne dla Boboliczan

Załączniki:

Uchwała Nr III 34 18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [48.13 KB]

Wyświetleń: 1661

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.