GRANTY NA WYMIANĘ PIECÓW I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW

 (link otworzy duże zdjęcie)

Drodzy Mieszkańcy,

miło nam zakomunikować, że oba wnioski o dofinansowanie złożone przez Gminę Bobolice, tj.: 1. wymiana źródeł ogrzewania oraz 2. termomodernizacja budynków jednorodzinnych, zostały rozstrzygnięte pozytywnie - przyznano nam dofinansowanie w łącznej kwocie 1.825.200,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 stanowi 90% wartości całkowitej obu projektów (2.028.000,00 zł). Wkład własny Gminy to 10%, czyli 202.800,00 zł.

Zadanie 1 - wymiana pieców dot. zarówno budynków jedno-jak i wielorodzinnych.
Grant w wysokości 7.500,00 zł.

Zadanie 2 - termomodernizacja z wymianą dotychczasowego sposobu ogrzewania dotyczy tylko budynków jednorodzinnych. Budynek jednorodzinny rozumiany jako: budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych.
Grant w wysokości 25.000,00 zł (termomodernizacja częściowa) lub 50.000,00 zł termomodernizacja pełna), w zależności od tego co wykaże audyt energetyczny, zlecony przez Gminę.

WAŻNE:
Warunkiem otrzymania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zmiana sposobu ogrzewania w ramach poniższej hierarchii według następującej kolejności:
1) podłączenie do sieci ciepłowniczej,
2) ogrzewanie gazowe,
3) inne rodzaje źródeł energii, w tym: ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
4) ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
5) ogrzewanie elektryczne,
6) ogrzewanie olejowe,
7) ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Zadania (1 i 2) realizowane będą w latach 2020-2022.
W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o szczegółach dot. składania wniosków o przyznanie grantu.

Maja Wiśniewska

Opublikowano: 09 stycznia 2020 13:16

Kategoria: Ważne dla Boboliczan

Zdjęcia:

Wyświetleń: 716

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.