Informacja na posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie „Przygotowania Gminy Bobolice do akcji ZIMA 2019-2020”.

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

1. Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg, ulic i ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Bobolice, których zarządcą jest Burmistrz Bobolic w sezonie zimowym sprawuje Gminny Zakład Komunalny w Bobolicach przy ul. Reymonta 3.

2. Funkcję dyspozytora pełni pracownik GZK w Bobolicach pod nr telefonu:
Punkt Informacji Drogowej
tel. (94) 31 87 409 całodobowo
tel. 605 355 575 w godz. od 7.00 – 15.00 (sekretariat)
tel. 602 354 391w godz. od 7.00 – 20.00

3. Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bobolice na drogach gminnych oraz na drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy Bobolice realizowane jest na podstawie Zarządzenia Nr 69/2013 Burmistrza Bobolic z dnia 29 września 2013 roku w sprawie: zimowego utrzymania dróg gminnych (publicznych i wewnętrznych), ulic i ciągów pieszych w sezonie zimowym na terenie miasta i gminy Bobolice.

4. Zgodnie z Zarządzeniem drogi gminne publiczne i wewnętrzne na terenie gminy Bobolice utrzymywane są w IV, V oraz VI standardzie. Standardy te różnią się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżania jezdni i występowania śliskości zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. Czas występowania odstępstw od ustalonego standardu liczony jest w godzinach od momentu ustania opadów śniegu lub pojawienia się śliskości i jest zróżnicowany dla różnych standardów.

5. Zimowym utrzymaniem pozostałych dróg położonych na terenie naszej gminy, tj. dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych zajmują się poszczególni zarządcy dróg.

6. Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych położonych na terenie gminy Bobolice zajmuje się Sekcja Drogowa w Manowie – numery telefonów: 94 340 72 76, 94 342 44 45, 94 342 44 85, 94 342 45 29, 94 318 34 45 w godz. od 7.00 – 15.00 telefon dyżurny 728 549 255.

7. Zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich położonych na terenie gminy Bobolice zajmuje się Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – numery telefonów: 94 342 78 31, 94 342 56 32 oraz Rejon Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie – numer telefonu: 94 34 196 16.

8. Zimowym utrzymaniem dróg krajowych położonych na terenie gminy Bobolice zajmuje się Rejon Dróg Krajowych w Koszalinie – numer telefonu: 94 34 552 73, 882 166 245.

9. Punkt Informacji Drogowej w GDDKiA Oddział Szczecin – numer telefonu 91 432 53 14

Opublikowano: 29 stycznia 2020 10:30

Kategoria: Ważne dla Boboliczan

Wyświetleń: 515

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.