Inne: impreza darmowa, impreza plenerowa, impreza otwarta

Dzień Drzewa w Bobolicach

10 października 2019 od: 12:00 do 15:00
Plac Zwycięstwa, Bobolice, koszaliński, zachodniopomorskie
Rynek Miejski w Bobolicach

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Bobolic
na obchody Dnia Drzewa  10.10.2019 r.
Uroczyste rozpoczęcie pod kasztanem
na Rynku Miejskim w Bobolicach o godz.12.00

Program:
1. Uroczyste nadanie imienia „DZIEJOWIDZ” kasztanowcowi na bobolickim rynku i oficjalne uznanie go za „Pomnik  Przyrody”.
2.Symboliczne posadzenie drzewka na rynku miejskim.
3.Przekazanie mieszkańcom drzewek ze szkółki leśnej Nadleśnictwa Bobolice.
4.Otwarcie wystawy fotografii przyrodniczej „Smocze oko”  Marka Stasika w MGOK Bobolice.

Organizatorzy: Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Bobolicach, Gmina Bobolice,  MGOK w Bobolicach, Nadleśnictwo Bobolice.

Ciekawostka:
Na mocy UCHWAŁY Nr X/83/19 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 26 września 2019 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Bobolice:
1. Uznaje się za pomnik przyrody kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) o obwodzie pnia mierzony na wysokości pierśnicy (130 cm) -  400 cm
o dużych walorach przyrodniczych rosnący na działce nr 342 obręb ewidencyjny nr 3 miasto Bobolice, przy Placu Zwycięstwa 1.
2. Współrzędne geograficzne pomnika przyrody: N53o 57/13,04”,  E 16o38 /11,84”,
x: 679263,85, y: 341690,25.
3. Pomnikowi przyrody nadaje się nazwę własną „DZIEJOWIDZ”.

Fot: Janusz Koczkodaj

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.