Sport: Pozostałe dyscypliny indywidualne

Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji ,,Święta Wojska Polskiego"

15 sierpnia 2020 od: 10:00 do 12:00
ul. Mickiewicza 20, Bobolice, koszaliński, zachodniopomorskie
wstęp wolny
Strzelnica Miejska w Bobolicaxh

W imieniu LOK Bobolice serdecznie zapraszamy na Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji ,,Święta Wojska Polskiego", które odbędą się na Strzelnicy Miejskiej w Bobolicach (ul. Mickiewicza 20) w dniu 15 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN
OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH
Z OKAZJI
"ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO"
.
I. CEL ZAWODÓW
- promocja Miasta Bobolice,
- popularyzacja strzelectwa sportowego,
- integracja środowiska strzeleckiego.
- zaliczenie startów do przedłużenia licencji PZSS na rok 2021

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW
- Klub Strzelecki „KURTA” LOK Bobolice,
- Koło Miejskie LOK Bobolice,
- Urząd Miejski Bobolice,
- ZZSS Szczecin - obecny obserwator.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
- 15.08.2020r. godz. 10 00 (sobota)
- Bobolice ul. Mickiewicza 20 – strzelnica (Stadion Miejski).

IV. PROGRAM ZAWODÓW

- 50m karabin bocznego zapłonu -10, 10+3 strzałów, postawa leżąc, czas 10min,

- 50m pistolet dowolny-20, 20+3 strzałów do jednej tarczy, do rezultatu zalicza się 20 najlepszych przestrzelin, czas 20min.

-25m pistolet bocznego zapłonu-20, 20+3 strzałów do jednej tarczy, do rezultatu zalicza się 20 najlepszych przestrzelin, czas 15min, można strzelać wyłącznie jednorącz.

- 25m pistolet centralnego zapłonu - 10, 10+3 strzały do jednej tarczy, do rezultatu zalicza się 10 najlepszych przestrzelin, czas 10 min, kaliber .32 dozwolone strzelanie wyłącznie jednorącz.

V. UCZESTNICTWO
- Członkowie klubów strzeleckich PZSS i LOK. Dopuszczamy możliwość startu osobom
niezrzeszonym.
VI. PUNKTACJA
Indywidualna w każdej konkurencji.
VII. BROŃ I AMUNICJA
- Ksp - broń i amunicja własna lub organizatora,
- Pd – broń i amunicja własna lub organizatora,
- Pbz - broń i amunicja własna lub organizatora,
- Pcz - broń i amunicja własna,
Cena amunicji do jednej konkurencji bocznego zapłonu wynosi 10 zł.
VIII.NAGRODY za
zajęcie I puchar, II i III miejsca medale, dyplomy.
IX.SKŁADKA WSPIERAJĄCA w tym poczęstunek i miła atmosfera
- Ksp - 20 zł,
- Pd - 20 zł,
- Pbz - 20 zł.
- Pcz - 20 zł,

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgłaszając udział w zawodach akceptujemy zapisy regulaminu oraz wyrażamy zgodę na
nieodpłatną publikację danych osobowych i wizerunku (relacje foto i video z imprezy) w zakresie
niezbędnym do sporządzenia dokumentacji zawodów, publikacji rezultatów, umieszczenia
informacji o imprezie w mediach.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCWE
-sprawy sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator zawodów i sędzia główny,
-wszyscy uczestnicy zawodów oraz goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i regulaminu strzelnicy,
- telefon kontaktowy 517 771 887 kolega Zdzisław Kurta, tel. 513099866 kolega Arkadiusz Bałdyga.


Prośba: osoby nie posiadające broni proszone są o pozostawienie samochodów przed bramą wjazdową na stadion.


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.