Inne

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych problematycznych

10 października 2020 od: 07:00 do 19:00
Gmina Bobolice, Bobolice, koszaliński, zachodniopomorskie
Teren Gminy Bobolice

 

 

Ogłoszenie 

 

odbiór odpadów wielkogabarytowych
i innych problematycznych

 z terenu całej gminy Bobolice

 

w ramach funkcjonowania mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbędzie się:

 

10 października 2020 roku (sobota) od godz. 700

 

Przypominamy, że nie wystawiamy do odbioru: okien, ram okiennych ani szkła okiennego, opon samochodowych w liczbie większej niż 4 sztuki na nieruchomość w ciągu całego roku kalendarzowego, elementów pochodzących z demontażu pojazdów samochodowych
 (np. foteli samochodowych, podsufitki itp.), odpadów związanych z działalnością gospodarczą oraz rolniczą (np. opon od ciągników, folii, itp.), gruzu.

 

Odbierane będą  meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. materace, kanapy, sofy, krzesła, pralki, lodówki, kuchenki, telewizory), zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (np. komputery, radioodbiorniki, żelazka, kalkulatory, telefony, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym żarówki, świetlówki, termometry, przełączniki itp.), przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, taśmy, odpady rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i rozbiórek, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, chemikalia, przepracowane oleje i inne), tekstylia i odzież, zużyte opony, metal, opakowania wielomateriałowe.

 

Powyższe odpady można również oddać nieodpłatnie do stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK zlokalizowanego na terenie przyległym do nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Boboliczki. Stacjonarny PSZOK czynny jest w godzinach:

 

odpady xxl [640x335]Środy: 10:30 – 16:30,
 Soboty: 8:00 – 14:00

 

Tel.: 728 497 478

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.