Zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

DG-08
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (druki do pobrania poniżej, w  pok 21, II p.  ewidencja działalności gospodarczej).
  2. Opinia organizatora imprezy.

Ewidencja Działalności Gospodarczej lub Sekretariat 76-020 Bobolice ul. Ratuszowa 1, pok. 21, IIp  w godzinach pracy urzędu:

- pn, wt, śr. - 7.00-15.00

- czw. - 7.00-17.00

- pt. - 7.00-13.00

1)   Opłata za wydanie zezwolenia jednorazowego wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń na rachunek Gminy

2) Opłata wnoszona jest. na konto Bałtycki Bank Spółdzielczy Oddział w Bobolicach  94856610135200300200000000 dopiskiem "Opłata za jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych”

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 30  dni:

- zarejestrowanie i przekazanie wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – do 2 dni,

- wydanie opinii Komisji w formie postanowienia – do 14 dni,

- uprawomocnienie postanowienia – 7 dni,

- przygotowanie decyzji – do 2 dni,

- akceptacja i wydanie decyzji – do 5 dni.

  • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t..: Dz. U.
     z 2012 r.poz.1356 ze  zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (j.t.: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
  • Uchwała Nr XXXV/325/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Bobolice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  • Uchwała Nr XXXIII/229/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 roku Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie ustalenia dla gminy Bobolice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
    (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34.

Termin złożenia zażalenia na postanowienie Komisji - 7 dni, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic.

Termin wniesienia odwołania od decyzji  - 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic.

Barbara Mirosławska (inspektor) - pok. 21, tel. 094-34-58-428

Zastępstwo – Joanna Moszczyńska (podinspektor) - pok. 21, tel. 094-34-58-429

Opracował

Barbara Mirosławska

Sprawdził

Barbara Mirosławska

Zatwierdził

Barbara Mirosławska

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych [doc, 29 KB]

Kategorie:

Działalność Gospodarcza

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.