Zezwolenie na organizowanie przyjęć (catering)

DG-09
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na organizowanie przyjęć (druki do pobrania poniżej, w  pok 21, II p.  ewidencja działalności gospodarczej).
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.

Ewidencja Działalności Gospodarczej lub Sekretariat 76-020 Bobolice ul. Ratuszowa 1, pok. 21, IIp  w godzinach pracy urzędu:

- pn, wt, śr. - 7.00-15.00

- czw. - 7.00-17.00

- pt. - 7.00-13.00

1)   Opłata dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych:

 • Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; 525 zł
 • na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);525 zł
 • na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu; 2100 zł.
 • w/w opłaty wnosi się proporcjonalnie do czasu korzystania z zezwolenia

2)  Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie, złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku, oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartości sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa  - wnosi opłatę    w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim;
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim;
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

3. Opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia proporcjonalnie do okresu jego ważności na konto Bałtycki Bank Spółdzielczy Oddział w Bobolicach  94856610135200300200000000.

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 30  dni:

- zarejestrowanie i przekazanie wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – do 2 dni,

- wydanie opinii Komisji w formie postanowienia – do 14 dni,

- uprawomocnienie postanowienia – 7 dni,

- przygotowanie decyzji – do 2 dni,

- akceptacja i wydanie decyzji – do 5 dni.

 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t..: Dz. U.
   z 2012 r.poz.1356 ze  zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (j.t.: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34.

Termin złożenia zażalenia na postanowienie Komisji - 7 dni, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic.

Termin wniesienia odwołania od decyzji  - 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic.

Barbara Mirosławska (inspektor) - pok. 21, tel. 094-34-58-428

Zastępstwo – Joanna Moszczyńska (podinspektor)- pok. 21, tel. 094-34-58-429

Opracował

Barbara Mirosławska

Sprawdził

Barbara Mirosławska

Zatwierdził

Barbara Mirosławska

Formularze i załączniki:

Wniosek o zezwolenie na organizowanie imprez [doc, 29.5 KB]

Kategorie:

Działalność Gospodarcza

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.