Zezwolenie na wyprzedaż zinwentaryzowanych napojów alkoholowych.

DG-11

1)     Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych napojów alkoholowych (druki do pobrania poniżej, w  pok 21, II p.  ewidencja działalności gospodarczej).

2)     Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji zapasów napojów alkoholowych

Ewidencja Działalności Gospodarczej lub Sekretariat 76-020 Bobolice ul. Ratuszowa 1, pok. 21, IIp  w godzinach pracy urzędu:

- pn, wt, śr. - 7.00-15.00

- czw. - 7.00-17.00

- pt. - 7.00-13.00

1)                Opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia wysokości:

  • 1,4% wartości  sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5,% alkoholu oraz piwa
  • 1,4% wartości  sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa
  • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

 

2) Opłata wnoszona jest. na konto Bałtycki Bank Spółdzielczy Oddział w Bobolicach  94856610135200300200000000

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów w ciągu 7 dni roboczych

  • zarejestrowanie wniosku – Inspektor ds. ewidencji i promocji gospodarczej – 1 dzień,
  • przygotowanie decyzji – Inspektor ds. ewidencji i promocji gospodarczej –1 dzień,
  • akceptacja i podpisanie decyzji – do 5 dni.
  • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t..: Dz. U.
     z 2012 r.poz.1356 ze  zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (j.t.: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34.

Termin złożenia zażalenia na postanowienie Komisji - 7 dni, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic.

Termin wniesienia odwołania od decyzji  - 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic.

Barbara Mirosławska (inspektor) - pok. 21, tel. 094-34-58-428

Zastępstwo – Joanna Moszczyńska (podinspektor) - pok. 21, tel. 094-34-58-429

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych wydawana jest na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Opracował

Barbara Mirosławska

Sprawdził

Barbara Mirosławska

Zatwierdził

Barbara Mirosławska

Formularze i załączniki:

Wniosek o zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych [doc, 31 KB]

Kategorie:

Działalność Gospodarcza

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.