Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych - dofinansowanie

BUD-01

a.Informacja o wyrobach zawierających azbest (załącznik nr 1 do karty usług),

b.Deklaracja uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobolice wraz z oświadczeniem o prawie dysponowania nieruchomością (załącznik nr 2 do karty usług),

 

Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice. Pokój nr 17, Tel. 94 345 84 23, email – k.cyrson@bobolice.pl

 

Brak opłat

Termin usuwania azbestu jest uzależniony od terminu pozyskania przez gminę środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przekazanie informacji zawartych we wniosku do Starosty koszalińskiego celem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie celem pozyskania dofinansowania.
 

§ 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), Uchwała Nr XXVIII/254/09 Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie przystąpienia Gminy Bobolice do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Nie dotyczy

Złożenie wniosku nie gwarantuje usuwania azbestu. 

Usuwanie azbestu będzie realizowane jeśli Gmina Bobolice pozyska dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Formularze i załączniki:

Załącznik nr 1 Informacja o wyrobach zawierających azbest 2017 [docx, 13.45 KB]

Załącznik nr 2 Deklaracja przystąpienia [rtf, 79.61 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.