Opodatkowanie nieruchomości osób prawnych podatkiem od nieruchomości

FIB-02

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami ZN-1/A lub/i ZN-1/B (druki do pobrania w pokoju nr 10a UM Bobolice lub na stronie UM Bobolice). Kserokopia aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego nabycie/sprzedaż nieruchomości, umowy dzierżawy, najmu zawartej z gminą lub Skarbem Państwa.

Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

- pn, wt, śr.- 7.00-15.00

- czw.       - 7.00-17.00

- pt.           - 7.00-13.00

lub

przesłać pocztą na adres:

Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice

 

Nie podlega opłacie

 

Obowiązuje zasada samoopodatkowania organ podatkowy sprawuje funkcję kontrolną w zakresie formalnym, merytorycznym, rachunkowym.

1. Art. 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1445 ze zm.).

2. Art. 21 § 1pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900)

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych - pok. nr 10a tel. 94 34 58430

Formularze i załączniki:

ZN 1A [doc, 60 KB]

ZN 1B [doc, 115 KB]

DN 1 [doc, 148 KB]

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości [pdf, 277.93 KB]

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiekltach budowlanych [pdf, 240.6 KB]

ZDN-1 załącznik dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf, 198.37 KB]

ZDN-2 załącznik dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych [pdf, 198.02 KB]

ZIN-1 załącznik dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu [pdf, 206.91 KB]

ZIN-2 załącznik dane o przedmiotach zwolnionych opodatkowaniu [pdf, 196.12 KB]

ZIN-3 załacznik dane pozostałych podatników [pdf, 202.6 KB]

Kategorie:

Finanse i Budżet

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.