Opodatkowanie nieruchomości rolnych osób prawnych podatkiem rolnym

FIB-03

Deklaracja na podatek rolny DR-1 wraz z załącznikami ZR-1/A lub/i ZR-1/B (druki do pobrania w pokoju nr 10a UM Bobolice lub na stronie UM Bobolice). Kserokopia aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego nabycie/sprzedaż nieruchomości rolnych, umowy dzierżawy, najmu zawartej z gminą lub Skarbem Państwa.

Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

- pn, wt, śr.       - 7.00-15.00

- czw.                - 7.00-17.00

- pt.                   - 7.00-13.00

lub
przesłać pocztą na adres: Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice

Możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP

 

Nie podlega opłacie.

Obowiązuje zasada samo opodatkowania – organ podatkowy sprawuje funkcję kontrolną w zakresie formalnym, merytorycznym, rachunkowym.

1. Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1892)

2. Art. 21 § 1pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2019r, poz. 900)

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych - pok. nr 10a tel. 94 34 58 430

Formularze i załączniki:

DR 1 [doc, 159 KB]

ZR 1A [doc, 64 KB]

ZR 1B [doc, 94.5 KB]

DR-1 Deklaracja na podatek rolny [pdf, 239.05 KB]

ZDR-1 załącznik dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu [pdf, 207.7 KB]

ZDR-2 załącznik dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania [pdf, 204.77 KB]

IR-1 Informacja o gruntach [pdf, 234.59 KB]

ZIR-1 załącznik dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu [pdf, 203.6 KB]

ZIR-2 załącznik dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania [pdf, 201.64 KB]

ZIR-3 załącznik dane pozostałych podatników [pdf, 203.5 KB]

Kategorie:

Finanse i Budżet

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.