Opodatkowanie nieruchomości leśnych osób prawnych podatkiem leśnym

FIB-04

Deklaracja na podatek rolny DL-1 wraz z załącznikami ZL-1/A  lub/i ZL-1/B (druki do pobrania w pokoju nr 10a UM Bobolice lub na stronie UM  Bobolice). Kserokopia aktu notarialnego  lub innego dokumentu stwierdzającego nabycie/sprzedaż nieruchomości leśnych, umowy dzierżawy, najmu zawartej z gminą lub Skarbem Państwa.

Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

- pn, wt, śr.       - 7.00-15.00

- czw.                - 7.00-17.00

- pt.                   - 7.00-13.00

lub
przesłać pocztą na adres:
Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

Możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP

 

Nie podlega opłacie

Obowiązuje zasada samo opodatkowania – organ podatkowy sprawuje funkcję kontrolną w zakresie formalnym, merytorycznym, rachunkowym.

1. Art. 6a ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019r, poz 888)

2. Art. 21 § 1pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2019r, poz. 900)

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych - pok. nr 10a   tel. 94 34 58 430

Formularze i załączniki:

DL 1 [doc, 98.5 KB]

ZL 1A [doc, 65.5 KB]

ZL 1B [doc, 66 KB]

DL-1 Deklaracja na podatek leśny [pdf, 223.3 KB]

IL-1 Informacja o lasach [pdf, 206.13 KB]

ZDL-1 Załącznik dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu [pdf, 195.07 KB]

ZDL-2 Załącznik dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania [pdf, 194.97 KB]

ZIL-1 załącznik dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu [pdf, 192.03 KB]

ZIL-2 załącznik dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych [pdf, 191.76 KB]

ZIL-3 załącznik dane pozostałych podatników [pdf, 202.96 KB]

Kategorie:

Finanse i Budżet

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.