Przydział mieszkania z zasobu Gminy

LM-01

Wniosek o przydział mieszkania z zasobu gminy Bobolice.

Urząd Miejski w Bobolicach

ul. Ratuszowa 1,

76-020 Bobolice

w godzinach:

pn, wt, śr. - 7.00-15.00

czw. - 7.00-17.00

pt. - 7.00-13.00

lub przesłać pocztą na adres: Gmina Bobolice ul. Ratuszowa 1 76-020 Bobolice Możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP

Brak

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1309.),

Uchwała Nr VIII/60/07 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bobolice.

 

Nie przysługuje

Do wniosku o przydział mieszkania można dołączyć: 

•zaświadczenie (orzeczenie) lekarskie o stanie zdrowia wnioskodawcy lub(i) członków rodziny wnioskodawcy,

•wyrok sądowy (np. orzekający o rozwiązaniu małżeństwa),

•inne dokumenty przedstawiające sytuację zdrowotną, materialną, rodzinną itp.

 

Formularze i załączniki:

Wniosek o najem mieszkania [pdf, 100.63 KB]

Oświadczenie o stanie majątkowym [docx, 14.84 KB]

Deklaracja o wysokości dochodu [pdf, 29.96 KB]

Kategorie:

Lokale mieszkalne, dzierżawa nieruchomości

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.