Zamiana mieszkania z zasobu Gminy Bobolice

LM-02

Wniosek o zamianę mieszkania z mieszkaniowego zasobu gminy Bobolice.

Urząd Miejski w Bobolicach

ul. Ratuszowa 1,

76-020 Bobolice

w godzinach:

pn, wt, śr. - 7.00-15.00

czw. - 7.00-17.00

pt. - 7.00-13.00

lub przesłać pocztą na adres: Gmina Bobolice ul. Ratuszowa 1 76-020 Bobolice Możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP

Brak

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

•Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1309.),

•Uchwała Nr VIII/60/07 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bobolice.

 

Nie przysłguje

Do wniosku o zamianę mieszkania, w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o poprawę warunków mieszkaniowych ze względu na stan zdrowia, należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (niezdolności do pracy) spowodowanej stanem narządu ruchu najemcy lub członka rodziny najemcy (domownika) wspólnie z nim zamieszkującego. 

Formularze i załączniki:

Wniosek o zamianę mieszkania [docx, 25.06 KB]

Kategorie:

Lokale mieszkalne, dzierżawa nieruchomości

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.