Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

ED-01

Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego, wniosek zgłoszenia pobytu czasowego lub wniosek zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, w pokoju nr 18/II piętro lub na stronie www.bobolice.pl). 
Załączniki do karty usługi:

 • ED-01-01 Formularz zgłoszenia pobytu stałego
 • ED-01-02 Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
 • ED-01-03 Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 • ED-01-04 Informacja dot. zameldowania na pobyt stały lub czasowy

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

 • pn, wt, śr. - 7.00-13.00
 • czw. - 7.00-17.00
 • pt. - 7.00-13.00

Formularz  można złożyć  również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl.

1.ED-01.03 Formularz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Nie podlega opłacie

W dniu zgłoszenia

 • Ustawa  z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2015r., Nr 388),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku  meldunkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015r., poz. 144) wraz z aktami wykonawczymi dot. kwalifikacji wojskowej,- - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r. Nr 1650),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 t. j.)

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Formularze i załączniki:

[docx, 79.01 KB]

[docx, 209.45 KB]

[doc, 28.5 KB]

Kategorie:

Ewidencja Ludności

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.