Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

ED-03

Wypełniony wniosek ED-03-01  (druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, w pokoju nr 18/II piętro lub na stronie www.bobolice.pl). 


Załączniki do karty usługi:

  • ED-03-01 Wniosek o wydanie zaświadczenia

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

  • pn, wt, śr. - 7.00-13.00
  • czw. - 7.00-17.00
  • pt. - 7.00-13.00

Formularz  można złożyć  również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl.

1.ED-01.03 Formularz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

1.Za wydane zaświadczenie – 17,00zł
Opłatę można uiścić:

- w Urzędzie Miejskim w Bobolicach , (pokój Nr 9 – I Piętro),

- na konto: Gmina Bobolice, Bałtycki Bank Spółdzielczy O/Bobolice
nr  50 8566 1013 5200 3001 00000000.
2.W przypadku zwolnienia z opłaty na podstawie ustawy o opłacie skarbowej należy wykazać interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia.

W dniu zgłoszenia

  • Ustawa  z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2015r., Nr 388),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 t. j.)

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę lub o odmowie wydania zaświadczenia.

Formularze i załączniki:

[doc, 69 KB]

[docx, 19.36 KB]

Kategorie:

Ewidencja Ludności

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.