Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

ED-04
  1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców ED-04-01(druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, w pokoju nr 18/II piętro lub na stronie www.bobolice.pl),
  2. dowód uiszczenia opłaty.
  3. Wypełniony uproszczony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców 

ED-04-02 dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. ustawy o ewidencji ludności  (druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, w pokoju nr 18/II piętro lub na stronie www.bobolice.pl),

Załączniki do karty usługi:

  • ED-04-01 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  • ED-04-02 Uproszczony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, za pomocą urządzeń teletransmisji danych (dotyczy podmiotów jw.).

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

  • - pn, wt, śr. - 7.00-13.00
  • - czw. - 7.00-17.00
  • - pt. - 7.00-13.00

Wnioski  można złożyć  również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl.

ED-04-01 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców,

ED-04-02 Uproszczony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, za pomocą urządzeń teletransmisji danych (dotyczy podmiotów jw.).

 

1. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – 31,00zł
Opłatę należy uiścić:

 

-  na konto: Gmina Bobolice, PKO BP nr  21102027910000710202873115

 


2. Opłata od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

 

 

Niezwłocznie.
Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji oraz wskazać zakres żądanych informacji.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

  • Ustawa  z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2015r., Nr 388),

 

- Ustawa  z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2018r. poz. 1382 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia  2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców  oraz rejestru PESEL  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482)
- 3.Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r.  w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018r. poz.2523).

 

 

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Formularze i załączniki:

[pdf, 405.27 KB]

Kategorie:

Ewidencja Ludności

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.