Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

ED-04
 1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców ED-04-01(druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, w pokoju nr 18/II piętro lub na stronie www.bobolice.pl),
 2. dowód uiszczenia opłaty.
 3. Wypełniony uproszczony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców 

ED-04-02 dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. ustawy o ewidencji ludności  (druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, w pokoju nr 18/II piętro lub na stronie www.bobolice.pl),

Załączniki do karty usługi:

 • ED-04-01 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 • ED-04-02 Uproszczony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, za pomocą urządzeń teletransmisji danych (dotyczy podmiotów jw.).

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

 • - pn, wt, śr. - 7.00-13.00
 • - czw. - 7.00-17.00
 • - pt. - 7.00-13.00

Wnioski  można złożyć  również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl.

ED-04-01 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców,

ED-04-02 Uproszczony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, za pomocą urządzeń teletransmisji danych (dotyczy podmiotów jw.).

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym – 31,00zł
Opłatę skarbową i dodatkową można uiścić:

 • na konto: Gmina Bobolice, PKO Bank Polski nr 19 1020 2791 0000 7202 0286 9998

Niezwłocznie, natomiast w przypadku decyzji administracyjnej – miesiąc.
Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji oraz wskazać zakres żądanych informacji.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 • Ustawa  z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2015r., Nr 388),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008r., Nr 207, poz. 1298),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz tryb uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011r., Nr 243, poz. 1450).

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Formularze i załączniki:

ED-04-01 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych [doc, 53.5 KB]

ED-04-02 Uproszczony wniosek o udostępnienie danych [doc, 330.5 KB]

Kategorie:

Ewidencja Ludności

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.