Wydawanie dowodów osobistych

ED-05

1.Wypełniony wniosek o  wydanie dowodu osobistego  (druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, w pokoju nr 18/II piętro lub na stronie www.bobolice.pl). 
2.Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy.
3.Fotografia

Załączniki do karty usługi:
ED-05-01a Wniosek o wydanie dowodu osobistego
ED-05-01b Wniosek o wydanie dowodu osobistego – wersja elektroniczna
ED-05-02 Informacja do wniosku o wydanie dowodu osobistego
ED-05-03 Informacja dotycząca odbioru dowodu osobistego
ED-05-04 Informacja dotycząca zgłoszenia  utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

ED-05-05 Informacja dotycząca sposobu i trybu zawieszania, cofania zawieszenia oraz unieważniania certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego i potwierdzania obecności
ED-05-05a Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
ED-05-05b Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego- wersja elektroniczna
ED-05-06 Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
ED-05-07 Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

  • pn, wt, śr. - 7.00-13.00
  • czw. - 7.00-17.00
  • pt. - 7.00-13.00

Wniosek  o wydanie dowodu osobistego oraz formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydanego przez Burmistrza Bobolic można złożyć również drogą elektroniczną  za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl

1.ED-03-01 Wniosek o wydanie zaświadczenia

Nie podlega opłacie

  • 30 dni od dnia złożenia wniosku,
  • ponad 30 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

- Ustawa  z dnia  6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2019r.poz. 653 ze zm.)

 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2018r.poz. 2096 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzeni, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2019 poz. 224)

 

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Formularze i załączniki:

[docx, 415.31 KB]

[docx, 290.92 KB]

[doc, 50.5 KB]

[doc, 37 KB]

[doc, 46.5 KB]

[docx, 14.63 KB]

[docx, 252.91 KB]

[docx, 220.6 KB]

[pdf, 642.74 KB]

[pdf, 641.25 KB]

[docx, 253.07 KB]

[docx, 16.57 KB]

Kategorie:

Ewidencja Ludności

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.