Wydawanie dowodów osobistych

ED-05

1.Wypełniony wniosek o  wydanie dowodu osobistego  (druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, w pokoju nr 18/II piętro lub na stronie www.bobolice.pl). 
2.Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy.
3.Fotografia


Załączniki do karty usługi:

 • ED-05-01 Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • ED-05-02 Informacja do wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • ED-05-03 Informacja dotycząca odbioru dowodu osobistego
 • ED-05-04 Informacja dotycząca zgłoszenia  utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 • ED-05-04 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

 • pn, wt, śr. - 7.00-13.00
 • czw. - 7.00-17.00
 • pt. - 7.00-13.00

Wniosek  o wydanie dowodu osobistego oraz formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydanego przez Burmistrza Bobolic można złożyć również drogą elektroniczną  za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl

1.ED-03-01 Wniosek o wydanie zaświadczenia

Nie podlega opłacie

 • 30 dni od dnia złożenia wniosku,
 • ponad 30 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 • Ustawa  z dnia  6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz .U. z 2010r., Nr 167, poz. 1131 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 t.j.). 

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Formularze i załączniki:

ED-05-01 Wniosek o wydanie dowodu osobistego [doc, 312.5 KB]

ED-05-02 Informacja do wniosku o wydanie dowodu osobistego [doc, 41 KB]

ED-05-03 Informacja dotycząca odbioru dowodu osobistego [doc, 28.5 KB]

ED-05-04 Informacja dotycząca zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego [doc, 38.5 KB]

ED-05-05 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego [doc, 148 KB]

Kategorie:

Ewidencja Ludności

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.