Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych

ED-06
 1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych ED-06- 01(druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, w pokoju nr 18/II piętro lub na stronie www.bobolice.pl).  
 2. Dowód osobisty do wglądu
 3. Załączniki do karty usługi:
 • ED-06-01 Wniosek o wydanie zaświadczenia

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

 • pn, wt, śr. - 7.00-13.00
 • czw. - 7.00-17.00
 • pt. - 7.00-13.00

Wniosek  można złożyć  również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl.

1.ED-06-01 Wniosek o wydanie zaświadczenia

Za wydane zaświadczenie – 17,00zł
Opłatę  można uiścić:

 • w  Urzędzie Miejskim w Bobolicach (pokój Nr 9, I Piętro),
 • na konto: Gmina Bobolice, PKO Bank Polski nr 19 1020 2791 0000 7202 0286 9998

Wydanie zaświadczenia w terminie 7 dni.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 t. j. ),
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r., Nr 167, poz. 1131 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014.1114)

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę lub odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego  w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Formularze i załączniki:

[doc, 48.5 KB]

Kategorie:

Ewidencja Ludności

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.