Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

ED-07
 1. 1. Wypełniony wniosek ED-07-01  (druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, w pokoju nr 18/II piętro lub na stronie www.bobolice.pl)
 2. dowód uiszczenia opłaty.
 3. Wypełniony wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ED-07-02


Załączniki do karty usługi:

 • ED-07-01 Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych,
 • ED-07-02 Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

 • pn, wt, śr. - 7.00-13.00
 • czw. - 7.00-17.00
 • pt. - 7.00-13.00

Wnioski można złożyć  również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl.

1. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych – 31,00zł
Opłatę skarbową i dodatkową można uiścić:

 • na konto: Gmina Bobolice, PKO Bank Polski nr 19 1020 2791 0000 7202 0286 9998

Niezwłocznie, natomiast w przypadku decyzji administracyjnej –miesiąc. Wnosząc o udostępnienie danych jednostkowych  rejestru dowodów osobistych należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w rejestrze danych oraz wskazać zakres żądanych informacji.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 • Ustawa  z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r., Nr 167, poz. 1131 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008r., Nr 207, poz. 1298).
 • Rozporządzenie Ministra Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011r., Nr 243, poz. 1452).

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Formularze i załączniki:

[doc, 65.5 KB]

[doc, 63.5 KB]

Kategorie:

Ewidencja Ludności

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.